Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”