Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r.

Termin

Opis

01.03.2022

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację programu

01.03.2022

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) 

31.03.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

29.04.2022

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2022

Upływ terminu wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2022 r.)

31.08.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

06.12.2022

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

31.08.2023

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2022 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

31.12.2022 r.

Ostateczny termin podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie


 

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 41 249 94 08 bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 6 piętro – pokój 6.22 lub 6.23

Dokumenty programowe dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl 

Autor: Magdalena Barańska


Pliki do pobrania