Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uwaga studenci i uczniowie szkół policealnych !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” - Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na semestr i półrocze zimowe 2022/2023 poprzez platformę SOW pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl

https://sow.pfron.org.pl/

 

Nabór trwa od dnia 12 września 2022 roku do 10 października 2022 roku

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w systemie SOW dodatek do kosztów kształcenia będzie jednorazowo zwiększony do maksymalnej kwoty 800 zł (dotyczy osób które po raz pierwszy składają wniosek w systemie). Załączniki do wniosku należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku. W celu złożenia dokumentów należy posiadać Profil Zaufany(bezpłatny) lub podpis elektroniczny(płatny).

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Lista rankingowa

Lista rankingowa wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
„Aktywny samorząd” w 2022 roku w ramach naboru I
(stan na dzień 30.06.2022 roku).
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Czytaj więcej o: Lista rankingowa

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w roku 2022

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim wzorem lat ubiegłych jest realizatorem programu „Aktywny Samorząd”. Adresatami programu są osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatu ostrowieckiego. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania.

Szczegóły dotyczące każdego modułu oraz druki do pobrania znajdują się w zakładkach dedykowanych poszczególnym Modułom (Osoby niepełnosprawne -> „Aktywny Samorząd”).

Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w ramach Programu "Aktywny Samorząd” - mogą składać wnioski ELEKTRONICZNIE lub W FORMIE PAPIEROWEJ.

W formie elektronicznej wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia, dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ - zachęcamy do korzystania z tej formy, możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Zgodnie z deklaracjami PFRON, osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w Systemie Obsługi Wsparcia z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii (tel. 800 889 777), a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. Szczegółowe informacje opublikowane zostały na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/

Nabór wniosków w Module I realizowany będzie w okresie od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W Module II (pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) - wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca 2022 r. Nabór obejmuje wnioski o dofinansowanie lub refundację kosztów opłaty za czesne oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 oraz refundację kosztów opłaty za czesne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w Module II wypada:

  • dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),
  • dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

Druki wniosków oraz wymaganych załączników są dostępne do pobrania na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakładkach dedykowanych poszczególnym Modułom (Osoby niepełnosprawne -> „Aktywny Samorząd”).

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania. 

Składanie wniosków elektronicznie:

za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: sow.pfron.org.pl

Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Składanie wniosków w formie papierowej:

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,

osobiście:
W dni robocze w godzinach 07:00-15:00 poprzez Punkt Obsługi Interesanta znajdujący się na VI piętrze w pokoju nr 6.7.