Dochodzenie należności od osób zobowiązanych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim wszczyna postępowanie egzekucyjne z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zaległości z tytułu braku wpłaty / niedopłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zaległości z tytułu braku wpłaty/niedopłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej.

 Na każdym etapie postępowania egzekucyjnego dłużnik ma prawo złożyć wniosek o umorzenie należności. Wniosek jest składany w PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim 

W przypadku braku zapłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo -wychowawczej informacje dotyczące zadłużenia zostaną przekazane do BIUR INFORMACJI GOSPODARCZYCH na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 368).
Informacje przekazywane są do:

 1. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, tel. 22 430 79 70       
  Adres do przekazywania informacji gospodarczych: kontakt@m-big.com

 

 1. BIG InfoMonitor S.A.
  Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.big.pl/

 

 1. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Lublańska 38, 31-476 Kraków
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://portal.kbig.pl

 

 1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: http://www2.krd.pl/Pages/Logowanie

 

 1. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://system.erif.pl/erif/index

 

 1. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA
  Poleska 44, 25-325 Kielce
  adres do przekazywania informacji gospodarczych: https://www.kidt.pl/kidt/app/login.php

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 389); ustawy z dnia 17czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

Autor: Sławomir Religa