Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF