RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Michał Broda. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@pcpr.ostrowiec.pl, lub wysyłając korespondencję tradycyjną (z dopiskiem „IOD") na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.