Rodzice dzieci w pieczy zastępczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • preferowany jest kontakt telefoniczny (41 249 94 03) lub e-mailowy;
  • kontakt osobisty zalecany jest jedynie w uzasadnionych przypadkach po uprzednim umówieniu się z pracownikiem na konkretny dzień od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Autor: Sławomir Religa