Wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Małachowie

Małachów – Kolonia 2/1
27 – 440 Ćmielów
tel.: (15) 861 – 20 – 17
fax: (15) 861 – 04 – 93

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Małachowie

Małachów – Kolonia 2/2
27 – 440 Ćmielów
tel.: (15) 861 – 20 – 17
fax: (15) 861 – 04 – 93

Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Małachowie

Małachów – Kolonia 2/3
27 – 440 Ćmielów
tel.: (15) 861 – 20 – 17
fax: (15) 861 – 04 – 93

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szkolna 19
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (41) 265 - 22 - 26
fax: (41) 265 - 26 - 30

Od dnia 1 września 2015 r. w Małachowie funkcjonują trzy Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze – Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze są placówkami koedukacyjnymi przeznaczonymi dla nie więcej niż 14 wychowanków. Są to jednostki organizacyjne Stowarzyszenia „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Świętokrzyskim. prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego w ramach konkursu ofert. Zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie otrzymuje dotację na każde dziecko umieszczone w placówkach w oparciu o obowiązujący w danym roku koszt utrzymania wychowanka. Niepubliczne Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Małachowie zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. uzyskały wpisy do Rejestru Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na czas nieokreślony pod nazwami:

 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1” w Małachowie na łączną liczbę 14 miejsc,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2” w Małachowie na łączną liczbę 14 miejsc,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3” w Małachowie na łączną liczbę 14 miejsc.

W 2021 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka wynoszą:

 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1” w Małachowie - 3708,43 zł,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2” w Małachowie - 3711,41 zł,
 • „Niepubliczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3” w Małachowie - 3709,37 zł.

 

  

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim dysponuje 28 miejscami typu socjalizacyjnego:

 • Placówka "Nasz Dom" Nr 1 -  na łączna liczbę 14 miejsc,
 • Placówka "Nasz Dom" Nr 2 -  na łączna liczbę 14 miejsc.

Jest to jednostka organizacyjna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Krakowska prowadzona na zlecenie Powiatu Ostrowieckiego w ramach konkursu ofert. Zgodnie z zawartą umową Zgromadzenie otrzymuje dotację na każde dziecko umieszczone w placówce w oparciu o obowiązujący w danym roku koszt utrzymania wychowanka.

W 2021 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka wynoszą:

 • Placówka "Nasz Dom" Nr 1 -  3804,02 zł,
 • Placówka "Nasz Dom" Nr 2 -  3741,45 zł.

 

 

Obecnie placówki nie dysponują wolnymi miejscami.