Wykaz domów pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Grabowiecka 7

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.: 41 262 - 00 - 23
fax: 41 266 - 58 - 55

e-mail: biuro.dps7@home.pl

http://www.ostrowiec.naszdps.pl

 

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom jest kompleksem dwóch budynków: przy ul. Długiej, gdzie przebywa 28 mieszkańców oraz przy ul. Grabowieckiej z liczbą 160 mieszkańców i jest wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny. Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe, komfortowo umeblowane.
Do dyspozycji mieszkańców są: pokoje dziennego pobytu, pracownie terapii zajęciowej, kaplica, pokoje gościnne oraz podręczne kuchenki. Dom zapewnia całodobową opiekę, realizację niezbędnych potrzeb bytowych, oraz zajęć usprawniających i terapeutycznych. Mieszkańcy uczestniczą w zabawach, wycieczkach, spotkaniach integracyjnych i turnusach rehabilitacyjnych.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w roku 2021 Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 dla osób przewlekle somatycznie chorych – 3 333,19 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

os. Słoneczne 49

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel.: 41 266 - 55 - 53
fax: 41 263 - 51 - 81

e-mail: sloneczne@domypomocy.pl

http://sloneczne.domypomocy.pl 

 

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim os. Słoneczne 49 jest domem pomocy społecznej stałego pobytu przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom posiada 151 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom jest zlokalizowany w centrum miasta. W otoczeniu domu znajduje się ogród. Budynek wielokondygnacyjny, winda i schody odpowiednio przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pokoje mieszkalne: 1, 2, 3 osobowe wyposażone stosownie do potrzeb mieszkańców. Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne. Urządzenie i wyposażenie łazienek i toalet zapewnia intymność osobom z nich korzystających, łatwe i bezpieczne w obsłudze.
W domu znajdują się inne pomieszczenia ogólnodostępne mieszkańcom:
* jadalnia dostosowana wielkością do liczby mieszkańców;
* gabinety zabiegowe wyposażone standardowo;
* pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone stosownie do rodzaju schorzeń mieszkańców;
* sale do zajęć terapeutycznych;
* biblioteka i czytelnia;
* sale telewizyjne;
* kuchenki dla potrzeb mieszkańców;
* zakład fryzjerski;
* kaplica.
Dom zapewnia potrzeby: bytowe (wyżywienie, środki higieny osobistej, częściowo odzież i obuwie), opiekuńcze (pomoc przy podstawowych czynnościach życiowych, aktywizacja mieszkańców, pomoc przy załatwianiu spraw osobistych), usługi wspomagające (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, realizacji potrzeb religijnych; integracja ze środowiskiem lokalnym, umożliwienie i pomoc w kontaktach mieszkańców z rodzina oraz usługi zdrowotne: zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenie w niezbędne leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne.

Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w roku 2021 Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49 dla osób przewlekle psychicznie chorych – 3 596,30 zł.