Wydarzenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakończenie realizacji projektu „Razem raźniej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Razem raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” w ramach zawartej umowy o dofinansowanie (nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0004/19-00z Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu pn. „Razem raźniej" wynosi 8.

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu wynosi 24.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zapewni trwałość utworzonych, nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu realizacji ww. Projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji Projektu tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2021 r.

Utworzone nowe miejsca świadczenia usług społecznych świadczonych w ramach ww. Projektu zostaną utrzymane w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi tj. 33 m-cy. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych utworzonych w ramach ww. Projektu przez okres 33 m-cy.

Źródłem finansowania usług społecznych będą środki własne oraz inne środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat Ostrowiecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz częściowa odpłatność usług od Uczestników Projektu objętych wsparciem na podstawie Uchwały Nr 232/2021 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15.11.2021 r. w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Festyn rodzinny „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

Przejdź do - Festyn rodzinny „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

Festyn rodzinny „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim jako lider Projektu „Razem Raźniej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój Wysokiej jakości usług społecznych informuje, że w dniu 16 października 2021 r. (sobota) zorganizował na ostrowieckim Rynku festyn w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, którego celem było promowanie rodzicielstwa zastępczego z hasłem „Otwórzmy swoje serca”. Podczas imprezy mieszańcy mogli otrzymać bezpłatne materiały dotyczące utworzenia rodziny zastępczej oraz zorganizowane były pogadanki na temat rodzicielstwa zastępczego. W zabawę chętnie włączyły się: Przedszkole Publiczne Nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedszkole Publiczne Nr 15 im. Janiny Porazińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Żłobek i Przedszkole „PAJACYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedszkole „Słoneczny Uśmiech” w Częstocicach, Zespół Edukacyjny „Dwunastka” w Ostrowcu Świętokrzyskim, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Małachowie, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński. W imieniu Starosty Powiatu Ostrowieckiego, Agnieszka Rogalińska, członek zarządu Rady Powiatu, wśród gości również byli Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu, radni Rady Powiatu Emilia Łupina, Dariusz Czupryński, Janusz Gołdyn i radny Rady Miasta, Artur Zawadzki.

Dla najmłodszych przygotowane były dmuchańce, bańki mydlane, malowanie twarzy, animacje i konkursy z nagrodami. Na wszystkich czekały gorące napoje, grillowane kiełbaski, karkówka, szaszłyki warzywne, popcorn i wata cukrowa.  Mega pluszaki – miś i uśmiech zachęcały do wspólnej zabawy, a pogoda okazała się wielkim sprzymierzeńcem wydarzenia.

Medialnie wsparli nas: Gazeta Ostrowiecka, Lokalna.TV, Rekord – Radio Świętokrzyskie 89,6 FM oraz Portal internetowy ostrowczanie.info

Serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się do wspólnej zabawy oraz promowania rodzicielstwa zastępczego.