Obsługa Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostrowcu Świętokrzyskim został powołany przez Starostę Ostrowieckiego na mocy Zarządzenia Nr 14/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie Powołania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Do Naszego Zespołu zapraszamy mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego, a także osoby, które ze względów opisanych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ przebywają na tym terenie – dotyczy to osób:
– bezdomnych
– przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
– przebywających w zakładach karnych i poprawczych
– przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

– orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
– legitymacje osób niepełnosprawnych,
– karty parkingowe.

Autor: Renata Duda