Legitymacja osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, zawierająca między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności, wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:

– wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
– oryginał – do wglądu, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień,
– jedną aktualną fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji.

Autor: Renata Duda