Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Strona archiwalna

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”

Czytaj więcej o: Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 30/2023 z dnia 27.01.2023 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2023 z dnia 27.01.2023 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą ,,Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj. Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4”

Czytaj więcej o: Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 29/2023 z dnia 27.01.2023 r.